Vi tilbyder et standard foredrag og varianter heraf. Et standard foredrag er af 1 times varighed. Heri vil tilhørerne blive ført igennem Unyttige Historiefacts’ egen historie, tankerne bag det kontroversielle sidenavn, og hvad der ellers foregår bag scenerne. Der vil derudover også indgå kortvarig refleksion omkring formidling på de sociale medier. Foredraget bliver krydret med sjove og interessante historiefacts undervejs, som både bidrager til underholdningsværdien, men samtidigt også efterlader tilhørerne med refleksioner over hvad historie er, og hvad vi kan bruge det til.

Vi tilbyder også foredrag til ungdomsuddannelser. Her vil der, ud over det ovenstående, blive inddraget spørgsmål til eleverne omkring forskellige refleksioner over historiefaget, og samtidig vil der blive lagt vægt på historiefaglige elementer fra bekendtgørelsen, f.eks. primær/sekundære kilder, førstehånds- og andenhåndskilder, historieopfattelse, historiebevidsthed, relevans for elevernes samtid samt populær- og faghistorie..

Endeligt kan vi tilbyde et mere formidlingsorienteret oplæg, som ud over standardoplægget også har fokus på hvordan Facebook fungerer som socialt medie, herunder deres algoritmer, og hvordan man kan formidle på bedst muligvis på Facebook i relation til algoritmerne.

Foredraget sætter meget vægt på engageret og levende formidling, hvilket ikke blot bidrager til underholdsningsværdien, men også understreger pointen omkring vigtigheden af hvordan historie bliver formidlet.

Foredrag vil altid blive tilpasset arrangørers ønsker så vidt muligt, modtagergruppe og forventninger i samarbejde. Et foredrag kan derfor spænde fra 45 minutter til 2 timer alt efter ønske.

Læs endeligt gerne vores mange referencer, og kontakt os for prisforslag, og for at booke et foredrag.